Symposium Lauwersoog: Er zit meer in een garnaal

20141031 JB Symposium Lauwersoog 057LAUWERSOOG – Ruim 100 mensen uit de garnalen sector waren vrijdag aanwezig op het Symposium “Dag van de Garnaal” op de haven van Lauwersoog. Voor het symposium waren vertegenwoordigers van de aanvoersector, de visverwerkende bedrijven, de toeleverende bedrijven, handelaren transport en retail in de garnalenvisserij en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheden uitgenodigd, zodat informatie, innovaties en ideeën voor verdere samenwerkingsgebieden werden gedeeld. Het symposium werd georganiseerd door Stichting Promotie Lauwersoog en stond onder de bezielende leiding van Lorraine Vesterink van het bedrijf ‘De Unieke Ondernemer’ en van het TV-programma ‘Ondernemen met passie’.

20141031 JB Symposium Lauwersoog 069Na het welkomstwoord door voorzitter Wim Woudstra presenteerde Dr. Jan van Ee “De garnaal in een breder perspectief”. Er zit veel meer in een garnaal, dan alleen als delicatesse op uw bord. Dit blijkt uit een aantal onderzoeken die worden gedaan naar de toepasbaarheid van de garnaal en de mogelijkheden tot het creëren van toegevoegde waarde. Aansluitend was er een discussie over hoe er in de toekomst ingespeeld kan worden op de uitkomsten van dit soort onderzoeken. De discussie stond onder leiding van oud-gedeputeerde Douwe Hollenga. Aan deze discussie namen gedeputeerde Henk Staghouwer, Rob Pikkert, Mariëtte de Visser en Henk Buitjes deel.

20141031 JB Symposium Lauwersoog 070In de discussie kwam eigenlijk naar voren dat er veel meer naar elkaar geluisterd moet worden. Er wordt veel vergaderd over de toekomst van de garnalenvisserij, maar op tijdstippen dat de vissers de zee op zijn, aldus garnalenvisser Henk Buitjes. “Er is te weinig aandacht voor de vissers zelf, de vissers zouden veel meer betrokken moeten worden bij zowel het onderwijs als innovatie”. Ook Rob Pikkert, voorzitter van BluePort Lauwersoog, beaamde dit.

20141031 JB Symposium Lauwersoog 062Ook het dichtslippen van het Westgat kwam naar voren als een groot probleem voor de toekomst van de haven Lauwersoog. Het Westgat, tussen Ameland en Schiermonnikoog, waar de vissers via het Wad varen om de Noordzee te kunnen bereiken wordt steeds ondieper. Hierdoor moeten grotere schepen steeds vaker uitwijken naar andere havens. Zoals de situatie nu ligt, mag er niet gebaggerd worden in een natuurgebied. Het dichtslippen van het Westgat komt door de kustbescherming van Ameland. Om te voorkomen dat het land verdwijnt, wordt er zand op het strand van Ameland gespoten (dat zand halen ze nu uit de Noordzee). Een deel van dit zand verdwijnt in het Westgat.

Gedeputeerde Henk Staghouwer en Mariëtte de Visser, wethouder gemeente De Marne, zijn van mening dat als het Westgat niet door natuurlijk stromingen op de gewenste diepte komt, dat er toch ingegrepen moet worden. Een reactie in de zaal was heel eenvoudig; “Westgat uitbaggeren, en dat zand naar het starand van Ameland brengen om de kust te beschermen. Minder kosten voor de aanvoer van zand en schepen kunnen de haven van Lauwersoog weer bereiken”. Door een groot applaus bleek dat velen het hier over eens zijn.

20141031 JB Symposium Lauwersoog 105Na de lunch was de presentatie “Valduvis: duurzaamheidsbarometer voor de visserij” door Kim Sys en Arne Kinds uit België. Het VALDUVIS-project van ILVO-Visserij beoogt een betere bepaling en zichtbaarheid van de duurzaamheid van de Belgische vis. Dat kan een duurzamere vloot en de mogelijkheid tot een betere visprijs stimuleren. Het VALDUVIS-project (Valorisatie van Duurzaam gevangen Vis) wil de duurzaamheid van Belgische vis bepalen én zichtbaar maken voor de eerstelijnsaankoop (aankoop in de visveiling). Hiertoe worden per vistrip en per vissoort indicatoren voor duurzaamheid berekend die op de veilklok worden weergegeven in de vorm van een duurzaamheidsster. Met behulp van het VALDUVIS-informatiesysteem kan de markt zich gaan differentiëren en kan duurzame vis tot maatschappelijke waarde worden gebracht.

20141031 JB Symposium Lauwersoog 125Tot slot hield Arjen van Nuland, directeur van de NCR, de vereniging van en voor corporaties in Nederland, de presentatie “Coöperatie in de visserij: voor- en nadelen”. Van Nuland gaf zijn visie over de vorming van een coöperatie in de garnalenvisserij. Er zijn wel degelijk kansen en mogelijkheden om een coöperatie in de visserij op te richten. Wel moet dan zeker een groot percentage van de vissers zich aansluiten. De garnalenvissers kunnen de komende jaren de toppositie in Nederland behouden. Voortdurend innoveren is hierbij een absolute noodzaak en als coöperatie sta je dan sterker.

20141031 JB Symposium Lauwersoog 132Het bestuur van de Stichting Promotie Lauwersoog kreeg van veel genodigden complimenten over de wijze waarop alles was georganiseerd. Velen waren verrast over de mogelijkheden van een tent. Van Kammen uit Oosternijkerk had de tent dan ook met veel zorg en smaak ingericht. Voorzitter Wim Woudstra: het symposium heeft aan onze verwachtingen beantwoord. Er was vanuit de zaal oprechte belangstelling voor de inhoud van de inleidingen. Dat kon je merken aan de vragen die aan de inleiders werden gesteld en aan de spontane discussies na afloop. Een visserman verwoordde het zo: dit moeten jullie vaker doen.

EDe Dag van de Garnaal is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij”. Hierdoor wordt De Dag van de Garnaal mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie: “Europees Visserijfonds, investering in duurzame visserij”.

© Foto’s: Jan Beets

20141030 JB Stichting Promotie Lauwersoog 009 20141030 JB Stichting Promotie Lauwersoog 025 20141031 JB Symposium Lauwersoog 002 20141031 JB Symposium Lauwersoog 004 20141031 JB Symposium Lauwersoog 005 20141031 JB Symposium Lauwersoog 007 20141031 JB Symposium Lauwersoog 009 20141031 JB Symposium Lauwersoog 010 20141031 JB Symposium Lauwersoog 012 20141031 JB Symposium Lauwersoog 013 20141031 JB Symposium Lauwersoog 014 20141031 JB Symposium Lauwersoog 015 20141031 JB Symposium Lauwersoog 018 20141031 JB Symposium Lauwersoog 019 20141031 JB Symposium Lauwersoog 020 20141031 JB Symposium Lauwersoog 023 20141031 JB Symposium Lauwersoog 025 20141031 JB Symposium Lauwersoog 027 20141031 JB Symposium Lauwersoog 028 20141031 JB Symposium Lauwersoog 030 20141031 JB Symposium Lauwersoog 031 20141031 JB Symposium Lauwersoog 032 20141031 JB Symposium Lauwersoog 034 20141031 JB Symposium Lauwersoog 036 20141031 JB Symposium Lauwersoog 042 20141031 JB Symposium Lauwersoog 047 20141031 JB Symposium Lauwersoog 049 20141031 JB Symposium Lauwersoog 051 20141031 JB Symposium Lauwersoog 052 20141031 JB Symposium Lauwersoog 055 20141031 JB Symposium Lauwersoog 057 20141031 JB Symposium Lauwersoog 059 20141031 JB Symposium Lauwersoog 061 20141031 JB Symposium Lauwersoog 062 20141031 JB Symposium Lauwersoog 066 20141031 JB Symposium Lauwersoog 068 20141031 JB Symposium Lauwersoog 069 20141031 JB Symposium Lauwersoog 070 20141031 JB Symposium Lauwersoog 072 20141031 JB Symposium Lauwersoog 075 20141031 JB Symposium Lauwersoog 076 20141031 JB Symposium Lauwersoog 078 20141031 JB Symposium Lauwersoog 080 20141031 JB Symposium Lauwersoog 081 20141031 JB Symposium Lauwersoog 082 20141031 JB Symposium Lauwersoog 083 20141031 JB Symposium Lauwersoog 084 20141031 JB Symposium Lauwersoog 087 20141031 JB Symposium Lauwersoog 089 20141031 JB Symposium Lauwersoog 091 20141031 JB Symposium Lauwersoog 092 20141031 JB Symposium Lauwersoog 096 20141031 JB Symposium Lauwersoog 099 20141031 JB Symposium Lauwersoog 102 20141031 JB Symposium Lauwersoog 105 20141031 JB Symposium Lauwersoog 107 20141031 JB Symposium Lauwersoog 108 20141031 JB Symposium Lauwersoog 109 20141031 JB Symposium Lauwersoog 113 20141031 JB Symposium Lauwersoog 119 20141031 JB Symposium Lauwersoog 125 20141031 JB Symposium Lauwersoog 127 20141031 JB Symposium Lauwersoog 129 20141031 JB Symposium Lauwersoog 131 20141031 JB Symposium Lauwersoog 132 20141031 JB Symposium Lauwersoog 133

 

Share