Lauwersmeer: Masterplan Kust en erfgoed

cid_image001_jpg@01CF483ELAUWERSOOG – Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel versterken van de harde keringen met aandacht voor recreatie en –opmerkelijk- het toelaten van getijdenwerking in het Lauwersmeer, dat zijn een paar aanbevelingen uit het masterplan Kust en Erfgoed dat vorige week aan deltacommissaris Wim Kuijken is aangeboden. Het masterplan geeft een overzicht van de cultuurhistorische rijkdom en diversiteit van de Nederlandse kust en doet een aantal aanbevelingen om cultuurhistorie te integreren in plannen om de kust in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te maken. Het masterplan is opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in nauw overleg met vertegenwoordigers van de kustprovincies.

Het toelaten van getijdenwerking in het Lauwersmeer is al jaren een wens van de natuurorganisaties. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt deze wens nu ondersteund. ‘Door vergroten van de dynamiek in de vorm van (gedempte) getijdenwerking wordt de oude zeearm beter herkenbaar’, stelt het Masterplan. ‘Eb en vloed zullen er voor zorgen dat het gebied open blijft en dat watervogels en weidevogels er graag blijven komen.’ Ook voor het Eems-Dollard gebied doet het rapport een aantal aanbevelingen die moeten bijdragen aan verbetering van de landschapskwaliteit.

Het masterplan is hier te downloaden.

Share