Komende 35 jaar geen gemaal in Lauwersoog

lauwersmeer-Lauwersoog-sluizen-RJ-CleveringLAUWERSOOG – Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt verder, in Groningen vooral door de aardgaswinning. Onze boezemsystemen, het stelsel van kanalen, meren en sloten, kunnen daardoor het water moeilijker op zee lozen. Toch is de komende 35 jaar nog geen gemaal in Lauwersoog nodig voor de afwatering van Groningen en Drenthe. Onderzoek heeft dat uitgewezen.

Om toch het overtollige water op te vangen is er op land meer ruimte nodig. De waterschappen hebben hier de afgelopen jaren al waterbergingsgebieden voor ingericht en kaden langs de boezem opgehoogd. Om problemen in de toekomst te voorkomen zijn er nu verdere maatregelen nodig. Hunze en Aa’s beschikt op dit moment over voldoende waterbergingsgebieden. In Noorderzijlvest zijn drie bergingsgebieden nodig in het Westerkwartier. Het gaat hier om Dwarsdiep, De Dijken (Bakkerom) en Driepolders. De omwonenden en grondeigenaren zijn via informatiebijeenkomst en keukentafelgesprekken geïnformeerd.

Ook heeft de provincie Groningen de veiligheidsnormen tegen wateroverlast verhoogt. Kaden die stedelijk gebied beschermen, moeten straks bestand zijn tegen een waterstand die gemiddeld eens in de 300 of 1000 jaar optreedt. Nu is de norm eens in de 100 jaar. Al deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat we in Groningen en Noord-Drenthe ook de komende decennia droge voeten houden. De werkzaamheden voor de waterberging starten in 2015 en zijn naar verwachting rond 2020 gereed. Dan moeten ook de boezemkaden op hoogte zijn.

Provinciale Staten bespreken de nieuwe normen naar verwachting in december.

waterberging

Share