Geleidelijk naar normale waterstanden

20140717-JB-Sluisen-LauwersoogLAUWERSOOG – De waterstand op het Lauwersmeer was woensdagochtend NAP -0.56 meter. Dat is 37 cm hoger dan het streefpeil. Omdat er meer neerslag is gevallen dan verwacht, zullen de waterstanden op het Lauwersmeer nog een paar centimeter stijgen.

Voldoende spuimomenten
Woensdagmiddag konden de R.J. Cleveringsluizen weer wat water spuien naar zee. In de kerstdagen zijn er naar verwachting voldoende momenten dat de spuisluizen open kunnen om water uit het Lauwersmeer te kunnen lozen. De waterstand zal geleidelijk dalen. Op vrijdag zal de waterstand dan weer rond het streefpeil van NAP -0,93 meter zijn.

Ook in de komende dagen blijven de waterschappers alert op onverwachte ontwikkelingen.

Share