Zandsuppletie: De redenen en de gevolgen

LAUWERSOOG – De erosie van de Waddeneilanden is een natuurlijk proces. Om te voorkomen dat het land verdwijnt en om de kustbescherming te versterken, wordt er zand opgespoten (zandsuppletie). Het westgat, tussen Ameland en Schiermonnikoog, waar de vissers via het Wad varen om de Noordzee te kunnen bereiken wordt echter daardoor steeds ondieper. De link wordt gelegd tussen zandsuppletie en het dichtslibben van die vaargeul.

Als schepen Lauwersoog niet meer kunnen bereiken omdat de vaargeul verzandt, zullen ze moeten uitwijken naar andere havens. Zoals de situatie nu ligt, mag er niet gebaggerd worden in een natuurgebied. Wat is de oplossing en hoe nu verder? Hogelandfilms.nl maakt een mooie documentaire over zandsuppletie en de gevolgen.

© Video: Sarah Stiles / Hogelandfilms.nl 

Zandsuppletie: De redenen en de gevolgen door Hogeland Films

Share