Visserijafspraken Brussel: Goed resultaat voor Nederlandse visser

20140612 JB Lauwersoog 108BRUSSEL – In Brussel is een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor vissers in de EU voor 2015. Voor Nederlandse vissers betekent dit dat ze onder meer op eenzelfde hoeveelheid tong, rog en tarbot kunnen blijven vissen. Ook het aantal dagen dat gevist kan worden blijft gelijk. Het akkoord is conform het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) voor een duurzame visserij. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is blij dat er voor het komende jaar goede en werkbare afspraken zijn gemaakt voor de vissers.

Rijker
Dijksma: ‘Ik ben blij met de bereikte resultaten. Vissers hebben brood op de plank nodig. Tegelijk moeten we blijven werken aan een rijker en duurzaam visbestand in onze wateren. Dit akkoord laat zien dat een combinatie van ecologie en economie goed mogelijk is.’

Visbestanden gelijk
Nederlandse vissers mogen in 2015 maximaal eenzelfde hoeveelheid tong, rog, tarbot en griet, tongschar en witje, schar en bot en zilversmelt vangen als dit jaar. Gelijke visquota zijn in het licht van een duurzame visserij mogelijk. De lidstaten zijn mede op aandringen van Nederland een zogenoemde roll-over (status quo) van de Total Allowable Catches (TAC) van deze vissoorten overeengekomen. De Europese Commissie had reducties van de vangstmogelijkheden voorgesteld.

Zeedagen
Om een goede balans te bereiken tussen het aantal zeedagen (dagen dat een vistuig niet in de haven ligt) en de toegestane vangsthoeveelheden en het vermijden van een voortijdige sluiting van de visserij is tegemoet gekomen aan het Nederlandse verzoek om de zeedagen gelijk te houden

Share