Verkeersmaatregelen N361 Lauwersoog

20170415 JB Vlaggen Dag van de Garnaal 005LAUWERSOOG – Aannemer KWS Infra BV uit Leek is voortvarend verder gegaan met de reconstructie van de drie kruispunten in de N361 te Lauwersoog. De rotondes zijn inmiddels goed zichtbaar en zijn deels al tijdelijk in gebruik. Ook het kruispunt bij de Haven begint al duidelijk vorm te krijgen.

Kruispunt Veerhaven
De nieuwe rotonde deels al in gebruik genomen. In verband met hoogteverschillen tussen de nieuwe rotonde en de bestaande situatie, die met name lastig te nemen zijn voor bussen, is het nog niet mogelijk om de gehele rotonde in gebruik te nemen. In de periode van 15 tot 23 mei worden de aansluitingen op de rotonde vloeiend gemaakt. Hiervoor is het nodig om de rijbaan gedeelte-lijk te versmallen. Het verkeer kan wel doorgang vinden, maar wordt dan geregeld door middel van een verkeersregelinstallatie (stoplichten). Verkeer van en naar de Veerhaven dient dan rekening te houden met extra verkeersstagnatie.

Kruispunt Haven
Het verkeer rijdt nu nog steeds over de vorig jaar aangelegde bypass. Inmiddels is de betonverharding aangebracht. Het eerste deel is voldoende uitgehard en wordt gebruikt voor de aansluiting naar de Haven. Het tweede deel is aangebracht op 28 april. Tevens is de aansluiting naar de Haven geasfalteerd. Bij kruispunt Haven wordt een betonplein aangelegd. De planning is dat dit plein eind mei afgerond is.

Kruispunt Strandweg
De werkzaamheden aan de rotonde Strandweg zijn veel sneller verlopen dan was gepland. De rotonde is inmiddels volledig in gebruik. Het aansluitende fiets-voetpad wordt op 12 mei aangelegd. De aansluiting Strandweg N361 ten hoogte van de Kustweg is in beide richtingen gestremd van 15 tot en met 19 mei. De Strandweg is wel te bereiken vanaf de N361 ter hoogte van Strandpaviljoen Meerzicht. De rest van de Strandweg is verder wel bereikbaar.

Brugsluis
In april is gestart met onderhoud aan de brugsluis in de N361. De brug wordt gereinigd en zal worden voorzien van een nieuwe coating. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen. Zo nu en dan is het noodzakelijk om de weg ter plaatse van de brug te versmallen. Bij drukke perioden worden daarbij verkeersregelaars ingezet. De onderhoudswerkzaamheden zullen plaatsvinden tot eind mei.

Stremming N361
Begin juni zijn de afrondende werkzaamheden gepland. Dit betreft het aanbrengen van de asfaltdek-lagen, aansluiting van zijwegen en het uitvoeren van betononderhoud bij de brugsluis. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk om de N361 in Lauwersoog geheel te stremmen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vindt de stemming plaats in de avond/nacht.
De stremmingen staan gepland op woensdag 7, donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni, telkens van 18:00 tot 6:00 uur. Deze momenten worden ook bekendgemaakt via borden langs de weg en publicaties via de website van de provincie groningen en in de krant. De omleidingsroute is aangegeven op bijgevoegd kaartje. Na deze werkzaamheden kunnen alle nieuwe wegen volledig in gebruik worden genomen. De reconstructie van de kruispunten zal daarmee in juni 2017, voor het hoogseizoen, afgerond zijn.

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer doorgang vinden middels tijdelijke wegen, met uitzondering van de genoemde stremmingen begin juni. Tussen het kruispunt Strandweg en het kruispunt Veerhaven is een maximum snelheid ingesteld van 30 km/uur. We verzoeken automobilisten zich hieraan te houden. Er wordt door de aannemer op veel plaatsen tegelijk gewerkt en er is veel werkverkeer.

Share