Veiliger oversteek doorgaande weg Lauwersoog (N361)

20140612 JB Lauwersoog 121 - kopieLAUWERSOOG – De provincie laat de doorgaande weg N361 in Lauwersoog deze zomer opnieuw inrichten. Er komen twee rotondes en de weg krijgt een nieuw uiterlijk met een duidelijke oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Dit moet ervoor zorgen dat automobilisten zich gaan houden aan de maximumsnelheid van 60 km. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroom van het verkeer op zomerse piekdagen. Ook verbindt de nieuwe oversteek het havengebied en het Lauwersmeergebied met elkaar, waardoor het straks voor fietsers en voetgangers gemakkelijker wordt van het ene naar het andere gebied te gaan. De werkzaamheden kosten ruim 2,5 miljoen euro.

Veilig oversteken
De maximumsnelheid op de N361 in Lauwersoog is eerder al teruggebracht van 80 naar 60 km per uur. Maar de huidige weginrichting past hier niet bij, waardoor er te hard gereden wordt. De oversteek voor voetgangers is daardoor niet veilig. Intussen neemt het toerisme in het gebied toe. Daarom wordt de weg straks zo ingericht, dat het uitnodigt om langzamer te rijden. De provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het veilig inrichten van de wegen en de oversteekpunten.

Doorrijden
Er komt een rotonde bij de kruising met de Strandweg en een bij de kruising met de veerhaven. Beide rotondes markeren straks duidelijk de overgang naar een maximumsnelheid van 60 km. De kruising bij de vissershaven wordt ingericht als plein, met in de zomerperiode op drukke dagen verkeersregelaars. Zo kan het doorgaande verkeer goed en veilig doorstromen en wordt de wachttijd van het verkeer van en naar de visserijhaven teruggebracht.

Toerisme
De aanpak van de N361 is onderdeel van de investeringen die de provincie en de gemeente De Marne doen om het havengebied verder te ontwikkelen tot de entree van de Wadden en het Lauwersmeergebied.

Share