Stichting Iepenloftspul Brantgum speelt “De lêste Floed”

BRANTGUM – In het jaar dat het Lauwersmeer 50 jaar geleden werd afgesloten speelt Stichting Iepenloftspul Brantgum “De lêste Floed” naar een boek van Durk van der Ploeg. Het werd door Baukje van Hijum omgezet naar een openluchtspel dat verrassend en actueel blijkt te zijn.

Slikwerk en landaanwinning op de kwelder, het verlies van eb en vloed, maar ook de persoonlijke historie van heit hebben grote invloed op hoe er binnen het gezin Vogel wordt samengeleefd. Een leven dat zich afspeelt op de rand van de armoede, zowel in economische als in empathische zin. Over gevoelens wordt niet gesproken en daar heeft een deel van de familie het moeilijk mee. Dit alles heeft zijn weerslag op de ontwikkeling van de beide zonen Tunnes en Arjen en op hoe hun beider leven vorm krijgt.

Ondanks dat wordt het stuk nergens te zwaar, maar dat het stuk emoties zal oproepen staat als een paal boven water. Spelers en dansers zijn wekelijks aan het repeteren onder de bezielende leiding van regisseur Atsje Lettinga. Er is naast toneelspel ook dans en plaats voor zowel poëzie als voor muziek en zang.

Een mooie voorstelling die de bezoeker zal boeien van begin tot einde. De voorstellingen zijn op 13, 14, 15, 20, 21 en 22 juni vanaf 21.00 uur. U kunt nu al kaarten bestellen via onze site www.iepenloftspulbrantgum.nl of via Vanplan.nl

Op de Dag van de Garnaal op zaterdag 11 mei 2019 is het promotieteam van Stichting Iepenloftspul Brantgum van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig.

Share