Noodkreet naar bestuurders bij garnalenvisserij

LAUWERSOOG – De Waddenvereniging en andere natuurorganisaties hebben in een brief aan betrokken bestuurders een oproep gedaan om op korte termijn serieus werk te maken van afspraken rond garnalenvisserij in de Waddenzee en Noordzeekustzone. De noodkreet is geschreven uit vrees dat na jarenlange discussies en vergaderingen het toch een juridische kwestie wordt.

Twee jaar geleden werd een overeenkomst gesloten tussen het Rijk, visserijorganisaties en natuurorganisaties over garnalenvisserij in de Noordzeekustzone zone (Vibeg). De afspraken werden echter nauwelijks gehandhaafd, visserijorganisaties vroegen vergunningen aan die afweken van de afspraken. Ondertussen zijn er de afgelopen drie jaar ook gesprekken geweest over transitie van garnalenvisserij in de Waddenzee (viswad). Om bodemleven te ontzien en bijvangsten te beperken is een pakket voorgesteld dat de visserijdruk verkleint door niet te vissen in gevoelige gebieden en door andere aanvullende maatregelen.

Vissers en natuurorganisaties konden elkaar redelijk vinden als dit soort maatregelen ook netjes worden geregeld. Zo vindt ook de Waddenvereniging dat sluiting van visserijgronden moet samengaan met opkoop van vergunningen. ‘Het kan toch niet zo zijn dat je hier een gebied afsluit voor garnalenvissers en die schepen vervolgens allemaal ergens anders de druk vergroten. Vissers hebben geïnvesteerd voor bepaalde visserijgronden en als die vervolgens worden bestemd voor natuurherstel, verdienen die te worden uitgekocht’, zegt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.

Tijdens een bijeenkomst afgelopen dinsdag bleek dat de noodkreet gehoor lijkt te krijgen. Een convenant voor garnalenvisserij op de Wadden is bijna rond, nu moet nog aansluiting worden gezocht bij afspraken rond de Noordzeekustzone en moeten er harde toezeggingen gedaan worden voor financiering.

Share