Nieuwe afspraken over natuurherstel en garnalenvisserij

WL 15LAUWERSOOG – Natuurorganisaties, de visserijsector en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt over natuurherstel in de Waddenzee. Het gaat om mogelijkheden om gebieden deels te sluiten en de garnalenvisserij verder te verduurzamen. Voor deze maatregelen is financiering beschikbaar. De afspraken zijn het resultaat van een serie gesprekken tussen van de visserijsector, het ministerie van Economische Zaken, de natuurorganisaties en de provincie Groningen (mede namens Noord-Holland en Fryslân). Deze partijen zijn het eens geworden over een samenhangend pakket van maatregelen, waarbij een gezond investeringsklimaat ontstaat door het scheppen van duidelijkheid over de maatregelen voor de lange termijn.

Financiering van de maatregelen gebeurt vanuit gelden van het ministerie van Economische Zaken en het Waddenfonds. De vissers leggen ook geld bij, in de vorm van cofinanciering van projecten die bijvoorbeeld gericht zijn op verduurzaming van de garnalenvisserij. Ook innovaties horen daar bij. Vanaf medio september kunnen vissers en natuurorganisaties aanvragen indienen bij het Waddenfonds of Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij die een duidelijk verband hebben met het herstel van de flora en fauna in specifieke gebieden in de Waddenzee. Het gaat om gebieden waar op garnalen wordt gevist.

Als eerste stap zijn partijen overeengekomen dat 6,5 procent van deze gebieden wordt gesloten. Later kan dat meer worden.

Share