Lintje voor KNRM redder in Lauwersoog

Bert de Boer 1LAUWERSOOG – De heer Bert de Boer (56) ontving bij de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding voor ondermeer zijn verdiensten voor het reddingstation Lauwersoog van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De heer B. (Bert) de Boer is van 1990 tot zijn verhuizing in 1997 opstapper bij het KNRM reddingstation Egmond aan Zee geweest. In januari 1997 is hij toegetreden tot de bemanning van het reddingstation Lauwersoog als vrijwillig opstapper op de reddingboten. Na een tweetal jaar als opstapper actief geweest te zijn, is Bert als plaatsvervangend schipper aangesteld. In 2003, in de aanloop van het vertrek van de toenmalige schipper, is de Bert de Boer bereid gevonden om de rol van schipper op zich te nemen.

De schipper geeft niet alleen leiding aan de bemanning aan boord van de reddingboot, maar heeft ook de dagelijkse leiding van het reddingstation. De schipper zorgt dat de reddingboot ten aller tijde kan uitvaren. Ook geeft hij leiding aan de vrijwilligers en verzorgt de nodige communicatie met het hoofdkantoor van de KNRM. Al met al een omvangrijke taak die de heer De Boer uitstekend en met veel verantwoordelijkheid heeft uitgevoerd.

Na een roerige tijd op het reddingstation heeft Bert de Boer een stapje terug gedaan en in 2013 het roer overgegeven aan de jongere garde. Wel is hij aangebleven als plaatsvervangend schipper.

KO Bert de Boer 26 april 2017Naast het varen als schipper op de reddingboot heeft Bert door zijn kennis en ervaring een grote rol gespeeld bij het opleiden van nieuwe vrijwilligers. Vooral het varen en manoeuvreren zijn zijn lust en zijn leven. Ook hebben veel vrijwilligers leren navigeren in het vaargebied van reddingstation Lauwersoog, geholpen door de grote gebiedskennis van Bert.
Bert de Boer wordt regelmatig door andere Wadden reddingstations gevraagd naar de situatie ter plaatse bij alarmeringen, omdat hij in het dagelijks werkzame leven als schipper van de boeienlegger het Wad als geen ander kent en op de hoogte is van de veelvuldig voorkomende veranderingen van de vaargeulen.

Op moment van schrijven heeft Bert de Boer te kennen gegeven zijn functie als plaatsvervangend schipper neer te leggen. Wel zal hij als helper aan de wal actief blijven bij het KNRM station Lauwersoog.

Bert is iemand die geheel belangeloos, weloverwogen en op een uitstekende manier een bijdrage levert aan de KNRM Lauwersoog. Hij is altijd bereid zich voor anderen in te zetten en is heel betrokken bij zijn bemanning. Toen op 14 februari 2007 oud schipper Anno Baas overleed, is hij met de bemanning als eerbetoon aan Anno Baas gaan varen met de reddingboten van Lauwersoog.

Vanuit het reddingstation Lauwersoog, maar zeker ook tijdens zijn vaartochten voor de voormalige reddingboten Suzanna en Louwes weet Bert de Boer de KNRM als geen ander te promoten met mooie verhalen over de KNRM, waaruit zijn warme hart voor het reddingwerk naar voren komt.

De heer De Boer heeft deelgenomen aan 734 acties, waarbij 1766 mensen veilig aan wal werden geholpen.
Van 1986 tot 1996 is Bert de Boer ook vrijwilliger geweest bij de brandweer van Egmond. Hij is hier geëindigd in de functie van hoofd brandwacht.

Reddingsacties en hulpverleningen
Hieronder een aantal acties waaraan Bert de Boer heeft deelgenomen.
(Bron: De Reddingboot, verslag van de KNRM voor donateurs).

Waddenzee 1 november 2006, windkracht 10 golfhoogte 5 meter
Op 1 november 2006 woedt er een extreem zware storm over Nederland. De reddingboten van Schiermonnikoog, Lauwersoog, Eemshaven en Ameland worden gealarmeerd. De laatste voor een klus op de Noordzee; de overige voor het in veiligheid brengen van een aantal charterschepen op de Waddenzee. Onder voor de Waddenzee extreme omstandigheden worden drie charters, met in totaal 50 opvarenden, in veilige haven gebracht. Alle betrokken redders ontvangen voor deze uitzonderlijk zware reddingactie een onderscheiding van de KNRM.

De reddingboot van Schiermonnikoog werd tijdens de reddingactie verzocht naar zee te gaan, omdat de reddingboot van Ameland tijdens haar actie tot driemaal toe was gekapseisd en werd vermist. De Koning Willem I zocht naar de Amelander collega’s tot het verlossende bericht binnenkwam dat er contact met de Amelandse reddingboot was geweest en dat de bemanning het naar omstandigheden goed maakte.

Uit het reddingrapport van schipper Bert de Boer:
De nacht van 1 november 2006:
Om 01.15 gaat de pieper met de tekst, Vaartuig aan de grond, prio 1. Ik bel de vuurtoren van Schiermonnikoog en vraag wat er loos is. De toren deelt mede vaartuig de Risico ligt met een krabbend anker t.h.v. Noordpolderzijl en wil hulp, de Koning Willem 1 gaat ook onderweg. Wij gaan aan boord en zetten alles zeevast de extra lamp komt voorop en wij gaan onderweg. De heenreis gaat voorspoedig en 3 min na de Koning Willem 1 zijn wij ook ter plaatse. De Koning Willem 1 gaat een sleepverbinding maken en wij lichten bij. Het anker hieuwen gaat zeer moeizaam waarop de schipper van de Risico besluit om de ankerketting door te slijpen. Als de Koning Willem 1 voortgang maakt vragen zij aan ons om hen voor te varen. Als wij net onderweg zijn roept het charterschip Najade op en vraagt ook hulp, z’n ankers krabben en hij kan het schip niet houden. Wij gaan ter plaatse en maken een sleepverbinding. De Najade heeft twee ankers uitstaan en deze worden ingehieuwd dit duurt ruim drie kwartier. Het schip slingert heftig, ook wij krijgen het nodige te verduren, vast water aan dek. Al snel heb ik in de gaten dat dit voor ons een te grote inspanning is en vraag aan de toren of zij de Jan en Titia Visser van de Eemshaven willen alarmeren. De Anna Margaretha gaat ook naar zee voor een cementboot in de problemen. Het duurt ruim anderhalf uur voor de Jan en Titia Visser ter plaatse is. Ondertussen vechten wij met de elementen, de zeegang loopt met de tien minuten op, vooral in de buien dan komen er ook brekers aan te pas. Als de Jan en Titia Visser ter plaatse is proberen zij een sleepverbinding te maken dit lukt na 4x aan te schieten. Onder tussen is het bij Schiermonnikoog en Lauwersoog dik trammelant de Overwinning, ook een charter, is losgeslagen van de jachthaven Schiermonnikoog. Wij gaan terug richting de Overwinning wat onder de huidige weersomstandigheden niet meevalt. De snelheid bedraagt tussen de 7 en 10 mijl, harder wil echt niet. De Overwinning roept telkens om ons waar we zijn hoe lang het nog duurt, telkens probeer ik hem gerust te stellen.

Wij komen de Overwinning tegen bij de Eilanderbalg en proberen een sleepverbinding te maken. Dit lukt wonderwel in 1x, ik zeg tegen de schipper van de Overwinning dat wij bakboord rondgaan. De sleeptros verdaagd onder het zwaard van de Overwinning en breekt. Wij halen snel de tros binnen en lopen de Overwinning weer aan als opstapper Jentsje, die door twee mannen wordt vastgehouden, de tros gooit komt deze door de wind met dezelfde snelheid weer retour achterdek. Weer opnieuw aanschieten gooien en jawel raak, wij gaan bakboord rond en weten zo van de dijk te blijven, die wij inmiddels op 500 meter zijn genaderd. Gaan richting Lauwersoog met een snelheid tussen de 3 en 5 mijl. Onze collega’s hebben het ook zwaar, bij de een knapt de achter mast en bij de ander zijn het vieze gasoliefilters, dit op de charters. Als wij uiteindelijk voor de haven komen vraag ik de schipper van de Overwinning hoe het ervoor staat met z’n motor hij antwoord deze staat stand-by. Wij zeggen hem dat zodra wij binnen zijn hij vol aan achteruit moet slaan. Hevig slingerend, tij tegen wind, komen wij de haven in en de Overwinning slaat hart achteruit en is binnen er komen duimen omhoog ook wij zijn opgelucht.
De Koning Willem1 heeft nog steeds de Risico op sleep en gaat ermee naar Schiermonnikoog, ons wordt gevraagd om daarmee te helpen. Wij gaan de haven uit richting Schiermonnikoog dan komt de melding dat de Anna Margaretha is verdwenen. Ik stop, pak de telefoon en bel mijn broer welke aan boord zit, ik krijg de voicemail ga snel naar Schiermonnikoog naar de Koning Willem 1. Deze wordt opgeroepen om naar de Anna Margaretha te zoeken. Wij leggen de Risico voor de kant en de Koning Willem 1 gaat over het wad richting de Anna Margaretha. De volgende anderhalf uur waren erger dan de uren ervoor, gelukkig kon ik om 12.00 mijn broer weer in de armen sluiten.

Kanovaarders uit hachelijke situatie bevrijd
Lauwersoog / Schiermonnikoog 18 september 2005
Wind: ZW 2
De reddingboot Koning Willem I kwam van zee na een actie voor een water makend jacht toen de reddingboot van Schiermonnikoog werd verzocht door te varen naar de boei Z13. Er zou bij die boei een aantal kano’s zijn omgeslagen, waarbij mensen te water waren geraakt. De Kustwacht alarmeerde tevens de reddingboot Annie Jacoba Visser van Lauwersoog. De Koning Willem I nam bewust de nodige risico’s om tijd te winnen, door gedeeltes van de vaarroute af te steken. Toch kwam de Annie Jacoba Visser als eerste ter plaatse. Schipper Bert de Boer en de opstappers Jan Jansma, Sipke de Jong en Godert Witteveen troffen bovenop de boei Z13 een vrouw aan. De Boer manoeuvreerde de reddingboot tot tegen de boei en nam de vrouw aan boord. Die vertelde dat de andere vrouw ternauwernood door een passerend jacht was gered, maar dat ze niet wist waar haar man was. De man werd door de Koning Willem I aan boord van een ander jacht gevonden. De kanoër maakte het goed. In overleg met de Annie Jacoba Visser werd besloten dat zij de man zouden overnemen en dat de Koning Willem I de kano’s naar Lauwersoog zou brengen. De uit het water geredde vrouw bleef aan boord van het jacht, dat eveneens koers zette naar het KNRM-bemanningsverblijf in Lauwersoog. In het bemanningsverblijf in Lauwersoog kwamen de drie koude (niet onderkoelde) en geschrokken kanoërs op verhaal met een pakket droge, warme kleding en een verse pot thee.

Drie kanoërs onder de indruk van kennismaking met de KNRM “Ik waande me voor even in een andere wereld”. De slecht voorbereide kanotocht viel voor twee van de drie betrokkenen letterlijk in het water. De derde, Jan Hink uit Mensingeweer, zag ‘zijn’ vrouwen worstelen tegen de opkomende vermoeidheid en was verbouwereerd door de komst van twee reddingboten.
“Natuurlijk weet je wel dat er reddingboten zijn, maar sinds ons ongeluk kijken we heel anders naar de Redding Maatschappij. De passie, de communicatie, het materieel, de organisatie en de opvang: het was in één woord imposant!”

Zeiljacht in de problemen
21 augustus 2004
Windkracht 6 golfhoogte 2 meter
Uit het verslag van schipper B. de Boer (Lauwersoog):
In het boothuis ving ik een gesprek op tussen de toren en het zeiljacht Nomen Nescio, waarvan de enige opvarende onwel was geworden. Het jacht bevond zich bij het Westgat. De man vroeg dringend om hulp omdat hij bang was dat hij weg zou vallen. Ik meldde de toren dat wij gingen varen.
Zijn enige minuten later met de grootste spoed richting Westgat gevaren. Ook de Koning Willem I was uitgevaren en had een huisarts aan boord. Toen wij in het gat kwamen, stond er een zware deining uit het noordwesten. Ik schatte twee tot drie meter zee, dus een arts overzetten was geen optie. Hebben daarom gewacht tot het jacht in iets stiller water lag. De man zei opgelucht te zijn door de komst van de reddingboten en hij begon zich ook al weer wat beter te voelen. In overleg werd daarop besloten dat de Koning Willem I terug zou gaan naar het eiland en dat wij het jacht verder zouden begeleiden. Zodra de zee het toeliet, hebben we twee opstappers overgezet. Na enige tijd zei de man dat hij het wel weer alleen af kon, maar ik antwoordde de man dat wij voor de zekerheid bij hem bleven. Dat was maar goed ook, want vijf minuten later stopte zijn motor er mee.

We namen het jacht op sleep en brachten het naar Lauwersoog. Op de steiger vertelde de man dat hij al rustiger was geworden toen hij vernam dat er reddingboten naar hem onderweg waren. Ook zei hij dat hij het achteraf enorm op prijs stelde dat wij bij hem waren gebleven, ook toen hij zelf had aangegeven zonder verdere hulp te kunnen. De oorzaak van alle problemen bleek een gescheurd grootzeil te zijn. De man had er in zijn eentje een nieuwe opgezet en dat was onder deze omstandigheden een te zware inspanning gebleken. Daardoor werd hij onwel en zeeziek.

8 juli 2004 kajuitjacht in problemen op de Waddenzee bij windkracht 10
Uit het verslag van schipper Bert de Boer
Na reparatie van onze stuurboordsmotor zitten wij nog even na te praten in het botenhuis als er vanuit de zuidwest een pikzwarte lucht aan komt. Ik verzoek de jongens om nog even te blijven want ik vertrouw het niet. Om 18.05 breekt de hel los, de regen komt met bakken naar beneden en de wind haalt fors uit, na later blijkt windkracht 10.
18.10 melding van de verkeerscentrale Schiermonnikoog vuurpijlen waargenomen in de Zoutkamperlaag.
Deze vuurpijlen zijn gezien door de havendienst Lauwersoog en de veerboot Rottum.
Wij gaan als een speer ter plaatse en treffen in de Zoutkamperlaag, bij de Z14, de schouw Lutine aan.
Er staan twee personen aan dek het schip gaat als een gek tekeer. Op de vraag van ons of zij de pijlen hadden afgeschoten bevestigde ze dat.
Ook wordt er gezegd dat beneden nog vijf personen aanwezig zijn.
Ik schat het meisje aan dek niet ouder dan veertien jaar dus ik besluit om een bemanningslid van ons over te zetten en dat zal niet meevallen.
Wij bekijken de situatie en als het even rustig is zetten wij Jelle Bos over op het jacht, met de portofoon, omdat er geen marifoon aan boord is.
Als Jelle aan boord is bekijkt hij de situatie van de bemanning aan boord en die was niet best; iedereen is zeeziek.
Jelle zegt dat iedereen een zwemvest om moet doen ziek of niet en dat wordt gedaan.
Wij maken met de Annie Jacoba lij, zodat het jacht wat rustiger komt te liggen.
Wij krijgen een oproep voor het Lauwersmeer waar een bootje aan lagerwal zit en ik vraag om de Koning Willem 1.
Als de Koning Willem 1 los is van de steiger gaan wij richting de sluis ook omdat de wind afneemt en het iets rustiger wordt.
De Koning Willem 1 begeleid het jacht naar binnen waar zij veilig afmeert.
Ik bestel de sluis en als wij de haven binnen komen gaat de brug reeds omhoog.
Als wij ter plaatse komen is de Valk inmiddels met de peddels weer in het vaarwater.
Wij maken verbinding en brengen de Valk naar Oostmahorn.

Op het nippertje…
Lauwersoog 2 november 2000
Wind: ZW 6-7
Uit het verslag van schipper A. Baas
De sleepboot Zeus ligt met zijn sleep ten anker onder Rottumeroog, als wij worden verzocht om uit te varen. Na overleg met de huisarts moet de schipper van boord worden gehaald. De man heeft maagproblemen. Het is al hoogwater geweest, en dus is er haast geboden. Als wij ter plaatse komen, staat er nog maar heel weinig water, maar wij slagen erin de man aan boord te krijgen. Daarna zo snel mogelijk terug naar Lauwersoog. Het scheelde allemaal weinig, maar het is weer gelukt….

Brand passagiersschip loopt goed af
Lauwersoog 12 juni 2000
Wind: W 4/5
Uit het rapport van schipper A.J. Baas
Brand aan boord van de rondvaartboot ‘Vlinderbalg’, met 24 mensen aan boord, op het Lauwersmeer. Wij besluiten direct om met de Annie Jacoba Visser te gaan, zodat wij alle mensen in een keer kunnen evacueren. De sluis is door de Kustwacht besproken en staat klaar. We zijn snel ter plaatse en nemen alle passagiers aan boord, onder wie een baby.
De bakboordmotor staat in brand en de stuurboordmotor is uitgevallen. De schipper van de Vlinderbalg heeft zijn anker laten vallen. Ook de brandweer van Anjum is gealarmeerd en is met een andere boot onderweg.
Wij brengen eerst de geredden in veiligheid door ze in Lauwersoog aan land te zetten, waar ze gastvrij worden opgevangen bij paviljoen Expozee. Daarna keren wij terug naar de Vlinderbalg, die nog steeds brandt.
De motorpomp van de brandweer hapert. Wij zetten onze motorpomp over en brengen hem in gereedheid, waarna de brandweer de brand kan blussen. Ook gebruiken ze onze knipschaar om de bedrading door te knippen. Als de brandweer het schip vrij geeft, treffen wij de voorbereidingen om het schip naar Oostmahorn te slepen. Vlak voor de haven nemen we het schip langszij en meren het af aan de steiger.
Nemen alle spullen weer aan boord en keren terug naar ons station.

Vrachtvaarder zinkende
Egmond aan Zee 30 januari 1995
Wind: NNW-5
Om 16.41 uur werd een Mayday ontvangen van het motorschip Kaberneeme. Het schip, met 18 personen aan boord, maakte 40 mijl bewesten Petten water in de machinekamer. De Estlandse Kaberneeme, onderweg van Kalingrad naar Casablanca, met aan boord een lading kunstmest, verzocht dringend om assistentie. Om 16.45 uur werd de reddingboot Adriaan Hendrik van Egmond aan Zee gealarmeerd. Nauwelijks tien minuten later lag de boot te water en zette koers naar de opgegeven positie.
Ondertussen zijn ook de mijnenjagers Schiedam, Hellevoetsluis en Middelburg onderweg. Ook de reddingboot Suzanna van Den Helder is gealarmeerd. De reddingboot Christien van IJmuiden is op dat moment onderweg naar de watersnoodgebieden in Limburg en Gelderland.
Hr.Ms. Schiedam wordt aangewezen als ‘On Scene Commander’ en neemt vanaf dat moment de leiding ter plaatse. Om 18.00 uur worden marineduikers en pompen overgezet op de Kaberneeme. Een half uur later is ook de Adriaan Hendrik ter plaatse en gaat op verzoek van de Schiedam bij de vrachtvaarder langszij om eventueel snel mensen over te kunnen nemen. Ook van de reddingboot wordt een pomp overgezet, maar de slanglengte blijkt te kort voor de grote afstand tot het water in de enorme machinekamer. De pompen van de Marine kunnen het binnenstromende water evenmin de baas, dus moet er gewacht worden op de bergingsboot Simson.
Uit voorzorg worden tussen 19.00 en 19.30 uur in twee tochten twaalf personen door de reddingboot Adriaan Hendrik overgezet op de Middelburg en de Hellevoetsluis. Door de hoge deining geen eenvoudige opgave, aangezien de zeelui ook een stortvloed aan bagage en matrassen aan boord gooiden.
Om 21.30 begon de Simson met pompen en bleek al snel de situatie onder controle te hebben. De kapitein van de Kaberneeme stapte over op de Simson. De overgebleven vijf bemanningsleden werden door de reddingboot naar de Schiedam gebracht. Ook de twaalf bemanningsleden die op de andere mijnenjagers zaten werden door de Adriaan Hendrik naar de Schiedam gebracht. In overleg met de On Scene Commander keert de Adriaan Hendrik om 23.40 uur terug naar Egmond, waar men om 01.00 uur op het strand landt.
De reddingboot Suzanna was op het moment dat de situatie ter plaatse onder controle was reeds teruggekeerd naar Den Helder. De Kaberneeme is door de Simson naar IJmuiden gesleept.

Share