Lauwersoog: Nieuwbouw voor Telson en GPC Kant

Telson-Kant-Lauwersoog-1 - kopieLAUWERSOOG – Garnalenhandel Telson en GPC Kant verhuizen begin volgend jaar naar een gloednieuw pand op de haven van Lauwersoog. Het 2.000 vierkante meter grote pand wordt in opdracht van HendrikSon Shrimping van Hendrik en zoon Onno Nienhuis gebouwd. De aanvraag voor de bouwvergunning is net de deur uit, en de bedoeling is dat er komende zomer gestart wordt met de bouw. ,,Net als nu in Leens wordt het twee bedrijven onder één kap met een gescheiden productie’’, zegt Rob Pikkert van Telson. GPC Kant pelt de garnalen machinaal die door Telson worden verhandeld.

Telson-Kant-Lauwersoog-2Aanvankelijk was het plan dat GPC Kant vijftig pelmachines met een capaciteit van duizend kilo per week in de nieuwbouw zou plaatsen. Maar door efficiencyverbetering kan de pelcapaciteit nu met minder machines verdubbeld worden. Er komen nu twintig machines waarmee het pelcentrum een capaciteit van honderd ton ongepelde garnalen per week kent, dit is ca. twintig procent van het totale volume dat wekelijks gepeld wordt.

Alfred Kant van GPC Kant benadrukt dat de afgelopen jaren de focus heeft gelegen op het pelproces en dat nu met deze laatste ontwikkelingen een grote stap gezet kan worden op het gebied van efficiency waardoor een substantieel lagere kostprijs gerealiseerd kan worden dan alle andere pelstations. Naast financieel en kwalitatief voordeel wordt er met het machinaal pellen in eigen land ook een enorme winst behaald op het gebied van CO2 uitstoot.

Share