Reddingbootdag Lauwersoog druk bezocht

LAUWERSOOG – Zaterdag organiseerde de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) reddingstation Lauwersoog haar landelijke open dag. De nationale reddingbootdag is dé dag bij uitstek om actief kennis te maken met het reddingwerk op zee, de mensen die dit werk vrijwillig uitvoeren en het materieel van de KNRM. Over de hele dag kwamen enkele honderden bezoekers naar Lauwersoog. 

Donateurs konden mee varen op de reddingsboten, en mensen konden zich ook ter plekke aanmelden als donateur, om zo ook een stuk mee te gaan varen. Niet donateurs konden mee varen op de voormalige reddingsboten Suzanna en De Lauwers. Ook was het hoofdgebouw van Station Lauwersoog geopend voor publiek. Hier kon men de ruimte zien waar de pakken hangen, maar ook de kantine met keuken.

Naast de te bewonderen materialen van de KNRM was ook de brandweer van Zoutkamp aanwezig met hun blusboot. Daarnaast was palingroker Doede Postma uit Veenwouden druk aan het roken, en waren er diverse modelboten te bewonderen.

© Foto’s: Ben de Jager 

DSC07216 DSC07220 DSC07249 DSC07298 DSC07319 DSC07361

Share

Extra toeristische promotie Lauwersmeergebied

cid_image001_jpg@01CF483ELAUWERSOOG – De provincie Groningen geeft Marketing Groningen de opdracht voor extra toeristische promotie van het Lauwersmeergebied. De campagne is aanvullend op de investeringen van de provincie en gemeente De Marne in de toeristische infrastructuur, zoals nieuwe fiets- en wandelroutes, extra aanlegsteigers voor de pleziervaart en het Het Informatie Paviljoen (HIP) in de haven van Lauwersoog. Het doel is meer bekendheid geven aan alles wat het Lauwersmeergebied de toerist te bieden heeft. De campagne wordt gevoerd onder de vlag van ‘Er gaat niets boven Groningen’.

Werk
De provincie wil het Lauwersmeergebied, inclusief de (vissers)haven in Lauwersoog, verder toegankelijk maken voor toeristen, met behoud van de bijzondere sfeer en natuur. De kwaliteiten zoals het Nationaal Park Lauwersmeer, de watersport, het Wadden werelderfgoed, de nabijheid van Schiermonnikoog, de visserij en de haven en de gerealiseerde voorzieningen zijn nog te weinig bekend, waardoor de verdiensten in de toeristische sector nog niet optimaal zijn. Reden voor de provincie om extra aandacht te investeren in de promotie.

Campagne
Er is van alles te doen in het Lauwersmeergebied, maar wat waar te doen is, is nog te weinig bekend. De campagne moet hier verandering in brengen. Met onder meer een kaart, zowel online, via www.toerisme.groningen.nl, als een papieren versie en een toeristische app kan de (potentiële) bezoekers zich straks informeren over waar het zwemstrand is, de fietsverhuur, het HIP, horeca of waar de zeearend te ‘spotten’.
De campagne richt zich op Noord-Nederland en gaat rond 1 mei van start.

Financiering
De campagne is een uitbreiding van de bestaande Groningen-promotie die Marketing Groningen in opdracht van de provincie uitvoert. De financiering, 68.300,- euro, is afkomstig uit het budget voor de ontwikkeling van het Lauwersmeergebied.

Share

Tentoonstelling Werelderfgoed Waddenzee

LAUWERSOOG – In Restaurette Schierzicht in Lauwersoog heeft burgemeester Koos Wiersma van de gemeente De Marne vrijdagmiddag samen met een drietal leerlingen een plaquette onthuld. Dit gebeurde in het bijzijn van ongeveer 100 schoolkinderen uit de gemeente De Marne. Hiermee was opening van de tentoonstelling Werelderfgoed Waddenzee een feit. Ook ontvingen een groot aantal leerlingen het lespakket over Werelderfgoed Waddenzee. Na de opening werd de groep met kinderen gesplitst. De ene groep bracht een bezoek aan Het Informatie Paviljoen (HIP) waar de tentoonstelling is te zien en de andere groep ging op avontuur met de Natuurschool. Halverwege het programma werden de groepen gewisseld.

De tentoonstelling over de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee is vanaf 14 februari t/m 9 maart te zien in Het Informatiepaviljoen (HIP) te Lauwersoog. De Waddenzee staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst. Om de bekendheid hierover te vergroten is op 9 november 2012 in Ferwerderadiel een estafette langs de 17 kust- en eilandgemeenten gestart. De tentoonstelling ‘Welkom in Werelderfgoed Waddenzee’ staat ongeveer een maand in elke gemeente. De estafette duurt tot halverwege 2014, het jaar waarin de Waddenzee 5 jaar Werelderfgoed is. De tentoonstelling is bedoeld om het publiek in de gemeente te informeren over de bijzondere betekenis van Werelderfgoed Waddenzee. Om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken is er een lespakket ontwikkeld. Hierbij ligt de nadruk op het ontdekken van het gebied.

De tentoonstelling is bedoeld om het publiek in de regio te informeren over de bijzondere betekenis van het Werelderfgoed. De Waddenzee staat met vele anderen op de lijst van unieke en onvervangbare cultuurgoederen en natuurgebieden in de wereld. Zoals de piramides en de Grand Canyon maar ook het Great Barrier Rif bij Australië. Door het goede beleid en beheer van de Waddenzee is de Waddenzee Werelderfgoed geworden.

De estafette is opgezet om de bevolking in de gelegenheid te stellen meer te weten te komen over de bijzondere betekenis van Werelderfgoed Waddenzee. Onbekend maakt onbemind en dat geldt zeker ook voor de jeugd. Daarom is onder de vlag van de internationale Waddenzeeschool een lespakket ontwikkeld voor de groepen bovenbouw van alle scholen in een gemeente.

De nadruk ligt op het ontdekken van het gebied, vooral ook in het veld. Het pakket bevat verder ook informatie over de andere Werelderfgoederen in Nederland. De estafette is ook bedoeld als katalysator voor een nader gesprek over de betekenis van de status en wat je er mee kunt. Bijvoorbeeld voor duurzame toeristische ontwikkeling, in samenhang met de aanpak van leefbaarheid en krimp.

© Foto’s: Jan Beets  

20140214-JB-Tentoonstelling-Werelderfgoed-Waddenzee-004 20140214-JB-Tentoonstelling-Werelderfgoed-Waddenzee-022 20140214-JB-Tentoonstelling-Werelderfgoed-Waddenzee-028 20140214-JB-Tentoonstelling-Werelderfgoed-Waddenzee-042 20140214-JB-Tentoonstelling-Werelderfgoed-Waddenzee-058 20140214-JB-Tentoonstelling-Werelderfgoed-Waddenzee-072

Share

Wierumer Aek WL19 in bruikleen

LAUWERSOOG/MODDERGAT – De Wierumer Aek, de WL19 gaat in 2014 een nieuwe koers varen. De replica, gebouwd om de herinnering aan dit type vissersschip, de ramp van Moddergat in 1883 en de geschiedenis van de vissersdorpen levend te houden, wordt voor de komende vijf jaar in bruikleen gegeven aan Lauwersoog Water Events.

Het bestuur van de stichting It Fiskersskip voorkomt met deze stap dat de WL 19 op het droge geplaatst moet worden. Door daling van het aantal vrijwilligers en het ontbreken van een (hoofd)schipper dreigde de WL19 de functie van varend monument te verliezen.

De Wierumer Aek vormt een welkome aanvulling voor de vloot van Water Events. Naast de Silverwind en Störtebeker heeft Water Events ook de RIB Viking Endeavour en de RIB Viking Discovery in de vaart. Het vaargebied van de WL 19 blijft het Lauwersmeer en de Waddenzee.

De exploitatie van het schip komt in handen van Lauwersoog Water Events, het stichtingsbestuur behoudt de opdracht de instandhouding van de WL 19 te waarborgen.

NIKON DIGITAL CAMERA

Share

Wachtplekken recreatievaart verbeterd en uitgebreid

LAUWERSOOG – Recreatieschepen krijgen meer en betere voorzieningen om af te meren bij de sluis in Lauwersoog. In de buitenhaven bij de sluis komen nieuwe drijvende stijgers. De verbetering en uitbreiding van de wachtplaatsen is nodig omdat de wachttijden voor watersporters, voordat zij aan de beurt zijn om te sluizen, in het hoogseizoen kunnen oplopen tot drie of vier uur. Het is de bedoeling dat de wachtplaatsen worden vervangen voordat het vaarseizoen op 1 mei 2014 begint.

Veel voordelen
Nu bestaan de wachtplaatsen nog uit remmingswerken en losse palen. De nieuwe drijvende stijgers brengen veel voordelen met zich mee. Doordat ze meebewegen met eb en vloed, blijven ze op een vaste hoogte staan. Daardoor kunnen recreatievaarders altijd makkelijk op en van hun schip komen. Ook zijn de stijgers te verplaatsen. Dit is handig wanneer er bijvoorbeeld gebaggerd moet worden.

Vernieuwing sluis Lauwersoog
Het sluiscomplex in Lauwersoog is ongeveer vijftig jaar geleden aangelegd. De komende jaren zal een aantal onderdelen moeten worden vernieuwd. Naast de aanpak van de wachtplaatsen in de buitenhaven zijn ook de sluisdeuren aan vervanging toe. Vanwege de lange wachttijden wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de capaciteit van de sluis uit te breiden.

Het project kost 500.000 euro. De provincies Groningen en Fryslân betalen allebei de helft van het bedrag. Groningen heeft de financiering al rond, Fryslân moet hierover nog een besluit nemen.

Share

Waterstand hoger dan verwacht

LAUWERSOOG – De waterstand bij Lauwersoog iets hoger geworden dan verwacht. De gemeten waterstand bij Lauwersoog om 11.00 is NAP +3.40 meter. Dit komt doordat het zeewaterpeil hoog is gebleven en verder wordt opgestuwd door de wind. Er zijn geen extra maatregelen nodig. Vanaf 9.00 vindt er weer volledige dijkbewaking plaats. Tot op heden zijn er geen schades aan de dijk gemeld.

In de nacht van donderdag op vrijdag is het water tot over de kade gekomen en is een groot deel van de haven onder water komen te staan. Ook in de visafslag kwam het water binnen en restaurant Pierenend was door het hoge water niet meer bereikbaar.

De kustwacht meld dat het redelijk rustig is gebleven op de Noordzee. De scheepsvaart was goed voorbreid op de storm en de meesten hadden dan ook tijdig een veilige haven opgezocht. De reddingsboten van de Groninger KNRM stations konden gedurende de storm binnen blijven.

Het Waterschap heeft tijdens de inspecties geconstateerd dat er erg veel drijfvuil is aangespoeld. Dit is een gebruikelijk beeld bij een dergelijke storm. Het waterschap zal het vuil de komende tijd opruimen. Het waterpeil bij Lauwersoog heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. Het water daalt weer.

© Foto: Robertjan Boonstra 

20131206-Hoogwater-Lauwersoog-17

Share

Recreactie Lauwersoog doet goede zaken

LAUWERSOOG – De badplaatsen in de regio hebben het afgelopen weekend vele gasten mogen ontvangen. Zo ook op zondagmiddag in Lauwersoog. Enkele duizenden bezoekers kwamen verkoeling zoeken. Zowel op het strand en aan de zeekant was het een drukte van belang.

Voor de horeca en recreatie op Lauwersoog is het opgelucht adem halen. Na veel te lang te koude temperaturen te hebben gehad, is dan toch eindelijk de zomer begonnen. Ook de komende dagen blijft het zomers en warm, zo voorspeld het weerbericht.

© Foto’s: Jan Beets

20130722140132_20130721_171304 20130722140132_20130721_171315 20130722140132_20130721_171509

 

Share